top of page

Niels Jørgensen er første fæster af Gamborg Margaard, men da han i 1776 dør ugift og uden børn, overtager Lars Andersen fæstet.

 

Lars Andersen bliver gift med Maren Nielsdatter, der dør som 21-årig, uden at parret har nået at få børn. 

Lars Andersen gifter sig efterfølgende med Ane Hansdatter, og de får 7 børn sammen. En af dem er Anders Larsen.

Fæster Lars Andersen dør i 1810, og hans enke, Ane, gifter sig med Rasmus Madsen, der overtager fæstet på gården. Da Ane Hansdatter dør, gifter Rasmus Madsen sig i stedet med Ane Marie Jensdatter. De får sammen 8 børn. 

I 1827 overtager Anders Larsen, søn af Lars Andersen og Ane Hansdatter, fæstet fra Rasmus Madsen. 

Fæster Anders Larsen bliver gift med Maren Johansdatter d. 26. juli 1828. Sammen får de 15 børn herunder Christian Andersen og Marie Andersdatter. 

Da Anders Larsen dør, 67 år gammel, i 1868, overtager hans søn Christian Andersen fæstet på gården. 

I mellemtiden gifter hans søster, Marie Andersdatter, sig med lærer på Brændeskov Skole, Lars Krogh, og de får bl.a. sønnen Lauritz Krogh. 

Fæster Christian Andersen dør i 1908, og hans nevø, Lauritz Krogh, overtager fæstet. 

Lauritz Krogh køber gården d. 13. januar 1917 for 4.000 kroner, og han er nu ejer af gården. Han gifter sig med Eleonora (Nora) Krogh, og sammen får de bl.a. sønnen Vagn Krogh. Lauritz og Nora bliver boende på gården til deres død. 

Vagn Krogh bliver i 1934 gift med Ingeborg Marie Krogh, og i 1954 overtager de ejerskabet af gården efter 10 års forpagtning. Vagn og Ingeborg får fire børn sammen. Den yngste søn mistede de d. 20. marts 1972, da hans bil blev påkørt af en gruppe alkoholpåvirkede unge. Det skete 14 dage før, han skulle overtage Margaard i et glidende generationsskifte. 

 

Vagn og Ingeborg fortsætter i stedet med at drive gården. Det gør de indtil 1997, hvor de sælger den til deres anden søn, Mogens Krogh, og de flytter fra gården.

Mogens sælger gården ud af slægten i 2005. 

Stamtavle

Fæster: Niels Jørgensen 1759 - 1776

Fæster: Lars Andersen 1752 - 8/6 1810 (68 år)

1. hustru: Maren Nielsdatter 1767 - 10/3 1789 (21 år)

2. hustru: Ane Hansdatter 

Børn:

1. Maren Larsdatter 1790 - 1790 (2,5 mdr.)

2. Anders Larsen 1791 - 30/10 1798 (7,5 år)

3. Hans Larsen 1792 - 25/11 1798 (6 år)

4. Lars Andersen 1795 - 1820 (25 år)

5. Anders Larsen 1801 - 9/5 1868 (67 år)

6. Maren Larsdatter 1803 - Gift 25/9 1828

7. Hans Larsen 1806 - 3/4 1808 (2 år)

Ane Hansdatter må som enke gifte sig på grund af fæstemålet.

Fæster: Rasmus Madsen 1778 - 8/3 1846 (68 år)

1. hustru: Ane Hansdatter

2. hustru: Ane Marie Jensdatter 1784 - 1841 (57 år)  Født i Gamborg.

Børn: 

1. Mads Rasmussen 1812 - ?

2. Jens Rasmussen 1815 - ?

3. Kirsten Rasmusdatter 1/2 1817 - 2/3 1821 (4 år - Skarlagensfeber)

4. Peder Rasmussen 23/3 1819 - 14/3 1821 (2 år)

5. Ane Margrethe Rasmusdatter 21/1 1822 - 9/1 1824 (2 år)

6. Anders Rasmussen 13/2 1824 - 17/2 1848 (24 år - Krampe til bryllup)

7. Maren Rasmusdatter 2/4 1825 - Gift 8/2 1868

8. Margrethe Kirstine Rasmusdatter 19/9 1829 - ?

Fæster: Anders Larsen 29/4 1801 - 9/5 1868 (67 år) 

Hustru: Maren Johansdatter 16/9 1805 - 24/11 1869 (64 år)

Født i Sinding. De to blev gift 26/9 1828

Børn:

1. Lars Andersen 25/4 1829 - ?

2. Johannes Andersen 20/12 1830 - 12/8 1909. Gift 6/6 1868 m. Ane Katrine Lindegård

3. Ane Catrine Andersdatter 4/1 1833 - ? Gift 29/6 1861 m. gårdejer P. Cornielsen Madsen, Rødding.

4. Hans Andersen 2/11 1834 - 21/8 1855 (21 år)

5. Dødfødt pige - 3/11 1837

6. Ane Marie Andersdatter 11/5 1838 - 2/10 1842 (4 år)

7. Maren Andersdatter 18/3 1840 - 22/2 1914 Boede på Margaard

8. Ane Andersdatter 11/11 1841 - ? Gift m. gårdejer Lars Larsen, Orte

9. Dødfødt dreng - 12/3 1842

10. Christian Andersen 28/2 1844 - 29/2 1908 Boede på Margaard

11. Marie Andersdatter 10/3 1845 - ? Gift m. Lars Krogh i 1876

12. Dødfødt pige - 7/4 1847

13. Dødfødt pige - ?/4 1848

14. Niels Andersen 5/1 1851 - ? Boede på Margaard

15. Dorthea Andersdatter 1/4 1852 - 17/1 1919 Boede på Margaard

Fæster: Christian Andersen - Barn nr. 10. (64 år) Ugift

Ejer: Lauritz Krogh 14/11 1881 - 14/2 1952 (70 år) 

Hustru: Eleonora (Nora) Kristine f. Pedersen 21/3 1884 - 14/2 1954

Datter af Hans Poul Pedersen. (Læs mere om ham her)

De to blev gift 28/12 1909

Børn: 

1. Else Krogh

2. Vagn Oluf Krogh

3. Poul Krogh

Ejer: Vagn Oluf Krogh 23/2 1912 - 15/4 2000 (88 år)

Hustru: Ingeborg Marie Krogh f. Terkelsen 25/11 1911 - 13/1 2004 (92 år)

De to blev gift 3/11 1934

Børn: 

1. Aase Helfried Krogh 20/9 1934 - 

2. Mogens Krogh 22/4 1938 - 

3. Ellen Krogh 24/12 1944 - 30/3 2004 (59 år)

4. Torben Lauritz Krogh 20/8 1946 - 20/3 1972 (26 år)

Ejer: Mogens Krogh 22/4 1938 - 

1997 - 2005  Sælger gården ud af slægten i 2005.

img20210803_0001_edited.png

Fæster Anders Larsen og hustru Maren Johansdatter på forsiden af "Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening"

nr. 258 - 43. årgang, oktober/november 1985

Foto: Privat

img20210803_0004_edited_edited.jpg

Gamborg Margaard fotograferet oppefra. Cirka. 1950-55

Foto: Privat

img20210803_0008_edited.jpg
img20210803_0009_edited.jpg
img20210803_0010_edited.jpg

Eleanora (Nora) og Lauritz Krogh. 

Foto: Privat

Ingeborg og Vagn Krogh fotograferet omkring den tid Vagn blev forpagter på gården. (Cirka 1946-47)

Foto: Privat. 

bottom of page